Thông Tin Quy Hoạch là gì? - Bùi Hữu Tín

Thông Tin Quy Hoạch là gì?

Mục đích của việc Xin Thông Tin Quy Hoạch nhằm xác định:

. Ranh lộ giới hẻm – mặt tiền

. Ranh quy hoạch đường dự phóng.

. Ranh phân khu chức năng của từng khu vực ( kế hoạch sử dụng đất )

Vậy xác định để làm gì ?

. Mua – bán

. Xây dựng

.Thế chấp

…………..

Trang 1 . Thông tin quy hoạch
Trang 2 . Thông tin quy hoạch
Bản vẽ hiện trạng xin thông tin quy hoạch

Bài viết liên quan