Tư Vấn Hồ Sơ, Pháp Lý Nhà Đất Bình Tân - Bùi Hữu Tín