Hồ Sơ Xin Phép Xây Nhà Quận Bình Tân

Hồ sơ xin phép xây dựng cần những thành phần nào?