Hồ Sơ Xin Phép Xây Nhà Quận Bình Tân - buihuutin.com

Hồ Sơ Xin Phép Xây Nhà Quận Bình Tân

Hồ Sơ Xin Phép Xây Nhà Quận Bình Tân cần những thành phần nào ?

. Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất – Quyền Sở Hữu Nhà ỞTài Sản Khác Gắn Liền Với Đất ( sao y chứng thực )

. Bản Vẽ Xin Phép Xây Dựng: 1/100 ( Có mộc của Công ty có chức năng thiết kế )

Xem thêm : Sau khi công chứng mua bán Bất động sản xong nên làm gì ?

Sau 21 ngày Phòng Quản Lý Đô Thị Cấp:

Giấy phép xây dựng
Giấy phép xây dựng
bản vẽ xin phép
bản vẽ xin phép

Bài viết liên quan