Đăng Bộ, Cập Nhật, Sang Tên Trên Giấy Chứng Nhận - Bùi Hữu Tín

Đăng Bộ, Cập Nhật, Sang Tên Trên Giấy Chứng Nhận

Sau khi bên Bán và bên Mua tiến hành mua bán Nhà hoặc Đất tại Phòng công chứng . Phòng công chứng sẽ chứng nhận và giao cho 2 bên Hợp Đồng Mua Bán .

Đồng thời bên Bán sẽ giao cho bên Mua thành phần hồ sơ bao gồm :

+ Bản vẽ hiện trạng – sơ đồ vị trí nhà đất 1/500

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+Tờ thông báo nộp lệ phí trước bạ

Việc đầu tiên chúng ta nên làm Đăng bộ: Cập nhật, sang tên lên Giấy chứng nhận . Nhằm đảm bảo chắc chắn 100% tài sản chúng ta vừa mua thuộc quyền sở hữu do ta đứng tên .

Hình ảnh minh họa: Chưa cập nhật – đăng bộ trang 3

Giấy chứng nhận……………….
…………..lúc chưa Đăng bộ – cập nhật sang tên

Hình ảnh minh họa: Cập nhật – đang bộ trang 3

Trang 2 giấy chứng nhận
Cập nhật – đăng bộ tên lên Giấy chứng nhận
Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà- đất
Bài viết liên quan